Overslaan en naar de inhoud gaan

Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden van de Europa Ziekenhuizen vzw, met maatschappelijke zetel te 1180 Brussel De Frélaan 206 en met ondernemingsnummer 0432.011.571 (hierna genoemd DE ZIEKENHUIZEN) zijn van toepassing op IBIS patiënten portaal. Voordat, ongeacht de wijze, gebruik te maken van het IBIS patiënten portaal, nodigen we u uit om de voorwaarden aandachtig te lezen. Door het gebruik van het IBIS patiënten portaal verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de Algemene Voorwaarden.

DE ZIEKENHUIZEN behouden het recht om de Algemene Voorwaarden op elk moment te wijzigen. De meest actuele Alegemene Voorwaarden zijn steeds beschikbaar via het IBIS-patiënten portaal.  De Algemene Voorwaarden werden het laatst gewijzigd op 16/07/2021.  

Patiënten portaal

DE ZIEKENHUIZEN bieden aan de patiënten via het IBIS patiënten portaal toegang tot bepaalde delen van hun elektronisch dossier.

Momenteel heeft u toegang tot :

  • Uw persoonlijke gegevens;
  • Overzicht van afspraken;
  • Overzicht van berichten;
  • Administratieve gegevens;
  • Toestemmingen voor diensten (vb. comunicare)
  • Medische gegevens

Om u steeds de beste diensten aan te bieden, is het IBIS patiënten portaal momenteel een project die continu in ontwikkeling is. Naar de toekomst toe kunnen wijzigingen doorgevoerd worden met betrekking tot het vorm en inhoud alsook nieuwe functionaliteiten toegevoegd worden.

Wanneer substantiële wijzigingen plaatsvinden, zult u via een bericht op het IBIS patiënten portaal geïnformeerd worden.

Toegang

Toegang tot het IBIS patiënten portaal wordt alleen verleent aan de personen vanaf 18 jaar die patiënten zijn van DE ZIEKENHUIZEN en ingeschreven zijn op het IBIS patiënten portaal. Daarbovenop is het toegang tot het IBIS patiënten portaal strikt persoonlijk.

Het IBIS patiënten portaal is momenteel niet toegankelijk voor minderjarigen of wettelijke voogden van de patiënten. In toekomstige versies van het IBIS patiënten portaal zal deze mogelijkheid voorzien worden.

De patiënten hebben steeds het recht om de toegang tot het IBIS patiënten portaal te beëindigen. De gegevens van de patiënt zijn na de beëindiging van de toegang niet meer voor hem beschikbaar via het IBIS patiënten portaal. De gegevens blijven wel bestaan in het elektronisch patiëntendossier.

In geval van kennisname van overlijden van de patiënt door DE ZIEKENHUIZEN, zal de toegang tot het IBIS patiënten portaal automatisch beëindigd worden.

DE ZIEKENHUIZEN behouden het recht om de toegang tot het IBIS patiënten portaal te beëindigen in geval van niet naleving van de Algemene Voorwaarden.

Verplichtingen van de Europa Ziekenhuizen

DE ZIEKENHUIZEN staan in om naar vermogen inspanningen te leveren om het IBIS patiënten portaal voltijds beschikbaar te stellen. Niettemin geven DE ZIEKENHUIZEN geen garantie dat het IBIS patiënten portaal te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk zal zijn.

DE ZIEKENHUIZEN voorzien in alle maatregelen om het IBIS patiënten portaal te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatig gebruik van gegevens.

DE ZIEKENHUIZEN zullen alle inspanningen leveren om de informatie op het IBIS patiënten portaal zo volledig, juist en accuraat mogelijk aan te bieden.

Aansprakelijkheid

Het IBIS patiënten portaal voldoet aan de veiligheidseisen met betrekking tot het beschermen van persoonsgegevens conform de geldende wet- en regelgeving. De inhoud van het IBIS patiënten portaal wordt met grote zorg opgesteld. Het informatie is afkomstig van diverse zorgprofessionals van DE ZIEKENHUIZEN, daarom vragen we u om contact op te nemen met betrokken zorgprofessional indien u vragen heeft met betrekking tot de informatie die via het IBIS patiënten portaal ter beschikking is gesteld.

De patiënten staan zelf in voor het beheer ven verspreiding van informatie verkregen via het IBIS patiënten portaal.

E ZIEKENHUIZEN zijn op geen enkele manier, direct of indirect, algemene of bijzondere wijze, aansprakelijk voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade te wijten aan het gebruik van het IBIS patiënten portaal.

Slotbepaling

In kader van de onvoorziene gevallen in deze Algemene Voorwaarden, zullen DE ZIEKENHUIZEN de eindbeslissing nemen.   

. .